สสจ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงพยาลบ้านลาด

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน ให้มีความรักความผูกพัน ใน4สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัทและประชาชน จึงก่อให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาสนองพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของโรงพยาบาลบ้านลาด โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม 400 คน

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →