ประชุมติดตามหน่วยบริการในการดำเนินงานงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2563

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมติดตามหน่วยบริการในการดำเนินงานงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2563 ร่วมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี นายโกศล  กลิ่นมาลี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นางทิพาพรรณ  หอศิวาลัย ผู้ช่วย ผอ.สปสช.เขต 5 ราชบุรี โดยมีนายเศกสันต์  ชานมณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →