ประชุมศูนย์ปฏิบัติกาภาวะฉุกเฉินจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์กลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวัง

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม
หลังจากนั้น นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้เปิดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ สถานการณ์กลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →