หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ตำบลดอนยาง

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น.นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานร่วมด้วย นายแพทย์สุทัศน์  ไชยยศ นายสำราญ เจริญผล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายสวาท  ฉิมพาลี สาธารณสุขอำเภอเมือง นายอำเภอเมือง เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้นำชุมชนออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรคและผ้าห่มกันหนาวและออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ณ โรงเรียนดอนยางวิทยา หมู่ 4 ต.ดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →