สสจ.เพชรบุรี เปิดการประชุมวิชาการร่วมสหวิชาชีพเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5

วันที่ 7 สิงหาคม 2526 เวลา 8.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการร่วมสหวิชาชีพเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5 ในโครงการ สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อการขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ในสาขานักเทคนิคการแพทย์นักรังสีการแพทย์และนักกายภาพบำบัด โดยมีแพทย์หญิงธีรนุช สีธุระวานิชนายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน จาก 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 ณ โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →