สสจ.เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและตรวจประเมิน รพ.สต.ติดดาว

ระหว่างวันที่ 13- 17พฤษภาคม 2562 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหารและทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและตรวจประเมิน รพ. สต.ติดดาว วันละ 2 แห่งโดยมีเป้าหมาย 100% ของ รพ.สต.ในจังหวัดเพชรบุรี โดยตรวจเยี่ยมในเขต อ.เขาย้อย แก่งกระจาน เมืองและบ้านลาด

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →