สสจ.เพชรบุรี เปิดงานวันไตโลก

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 8.39 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานวันไตโลก 2562 โดยมีนายแพทย์อัญชนะ พานิช อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้มีนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี และนายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ ,นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์,นายทวีศักดิ์ วัดอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม อาทิ ตรวจวัดมวลร่างกาย บูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านอาหาร ลดเค็ม ฯลฯ ณ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ รพ.พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →