ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร บทความที่ 26-30/2561

กระทรวงสาธารณสุข ส่งสำเนาหนังสือจากสำนักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความที่ 26 – 30/2561

Comments

comments