นพ.สสจ.เพชรบุรี มอบเงินช่วยแหลือแก่ตัวแทน นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล พร้อมทั้งมอบเงินช่วยแหลือแก่ตัวแทน นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุม 3 อาคารกาญจนาภิเษก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →