ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2561

ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2561
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ยินดีต้อนรับ ดร.นายแพทย์พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุข กรณีปกติและบูรณาการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ และโรงพยาบาลชุมชน

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →